Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental eMAG, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin aplicațiile disponibile pe telefonul mobil.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

Cine suntem și cum ne puteți contacta

MSA Signage este denumirea comercială al MSA FULL SERVICE, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Cluj-Napoca, Calea Baciului  nr. 47,  număr de ordine în Registrul Comerțului J12/939/2011, cod unic de înregistrare fiscală RO 28328645 (în continuare “MSA SIgnage” sau “noi“). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să contactați Responsabilul eMAG cu protecția datelor la adresa de e-mail welcome@msa.ro sau prin poștă sau curier la adresa Cluj-Napoca, Calea Baciului  nr. 47, – cu mentiuneaîn atenția Responsabilului MSA SIGNAGE cu protecția datelor.

Accesul:

Puteți să ne cereți:

 • să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
 • să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
 • să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Reamintim faptul ca puteti contacta in orice moment Responsabilul MSA SIGNAGE cu protecția datelor prin transmiterea solicitarii dvs prin oricare dintre urmatoarele modalitati:

– prin e-mail la adresa:  welcome@msa.ro  sau

– prin poștă sau curier la adresa: Cluj-Napoca, Calea Baciului  nr. 47, – cu mentiuneaîn atenția Responsabilului MSA SIGNAGE cu protecția datelor

Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete.

 

Rectificarea

Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Reamintim faptul ca puteti contacta in orice moment Responsabilul MSA SIGNAGE cu protecția datelor prin transmiterea solicitarii dvs prin oricare dintre urmatoarele modalitati:

– prin e-mail la adresa: welcome@msa.ro  sau

– prin poștă sau curier la adresa: Cluj-Napoca, Calea Baciului  nr. 47, – cu mentiuneaîn atenția Responsabilului MSA SIGNAGE cu protecția datelor

 

Ștergerea datelor

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
 • v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau
 • dați curs unui drept legal de a vă opune; sau
 • acestea au fost prelucrate ilegal; sau
 • ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță

Reamintim faptul ca puteti contacta in orice moment Responsabilul MSA SIGNAGE cu protecția datelor prin transmiterea solicitarii dvs prin oricare dintre urmatoarele modalitati:

– prin e-mail la adresa: welcome@msa.ro  sau

– prin poștă sau curier la adresa: Cluj-Napoca, Calea Baciului  nr. 47, – cu mentiuneaîn atenția Responsabilului MSA SIGNAGE cu protecția datelor

 

Restricționarea prelucrării

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau
 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau
 • v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

 • avem consimțământul dvs.; sau
 • pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau
 • pentru a proteja drepturile MSA SIGNAGE sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Reamintim faptul ca puteti contacta in orice moment Responsabilul MSA SIGNAGE cu protecția datelor prin transmiterea solicitarii dvs prin oricare dintre urmatoarele modalitati:

– prin e-mail la adresa: welcome@msa.ro  sau

– prin poștă sau curier la adresa: Cluj-Napoca, Calea Baciului  nr. 47, – cu mentiuneaîn atenția Responsabilului MSA SIGNAGE cu protecția datelor

 

Portabilitatea datelor:

Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs; și
 • prelucrarea se face prin mijloace automate.

Reamintim faptul ca puteti contacta in orice moment Responsabilul MSA SIGNAGE cu protecția datelor prin transmiterea solicitarii dvs prin oricare dintre urmatoarele modalitati:

– prin e-mail la adresa:  welcome@msa.ro  sau

– prin poștă sau curier la adresa: Cluj-Napoca, Calea Baciului  nr. 47, – cu mentiuneaîn atenția Responsabilului MSA SIGNAGE cu protecția datelor.

 

Opoziția

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.

De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Reamintim faptul ca puteti contacta in orice moment Responsabilul MSA SIGNAGE cu protecția datelor prin transmiterea solicitarii dvs prin oricare dintre urmatoarele modalitati:

– prin e-mail la adresa: welcome@msa.ro  sau

– prin poștă sau curier la adresa: Cluj-Napoca, Calea Baciului  nr. 47, – cu mentiuneaîn atenția Responsabilului MSA SIGNAGE cu protecția datelor

 

Luarea de decizii

Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:

 • produce efecte juridice cu privire la dvs.; sau
 • vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

 • ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;
 • este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs.; sau
 • se bazează pe consimțământul dvs. explicit.

Reamintim faptul ca puteti contacta in orice moment ResponsabilulMSA SIGNAGE cu protecția datelor prin transmiterea solicitarii dvs prin oricare dintre urmatoarele modalitati:

– prin e-mail la adresa: welcome@msa.ro  sau

– prin poștă sau curier la adresa: Cluj-Napoca, Calea Baciului  nr. 47, – cu mentiuneaîn atenția Responsabilului MSA SIGNAGE cu protecția datelor

 

Plângeri

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.   

Reamintim faptul ca puteti contacta in orice moment Responsabilul MSA SIGNAGE cu protecția datelor prin transmiterea solicitarii dvs prin oricare dintre urmatoarele modalitati:

– prin e-mail la adresa:  welcome@msa.ro  sau

– prin poștă sau curier la adresa: prin poștă sau curier la adresa Cluj-Napoca, Calea Baciului  nr. 47, – cu mentiuneaîn atenția Responsabilului MSA SIGNAGE cu protecția datelor

Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies si de prelucrare a datelor personale.

Sună pentru ofertă!